Telefon alarmowy

32 215 34 39

603 092 506

Godziny otwarcia:
pon-pt: 800-2000
sobota: 800-1700
niedziela: 1000-1500

RODO - Polityka Prywatności - klauzula informacyjna

RODO – Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.  

 1. Administratorem danych osobowych Orka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Czechowice Dziedzice ul. Mazańcowicka 36, NIP: 6521608629, e-mail: biuro@klinikaorka.pl, tel. +48 32 215 34 39 (dalej: Administrator). 
 1. Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Państwa podczas wizyty weterynaryjnej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL. 
 1. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celu bezpośrednio związanym ze świadczoną usługą weterynaryjną, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej związanej z diagnozowaniem i leczeniem chorób zwierząt, działaniami profilaktycznymi i rehabilitacyjnymi, a także w związku z realizacją przepisów prawa (np. obserwacje weterynaryjne). Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane w innym celu (np. marketingowym) – poprosimy Państwa o zgodę. 
 1. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie rozporządzenia RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r  w związku z realizacją umowy o usługę weterynaryjną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 1. Państwa dane możemy udostępniać:
 • osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym);
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizujących usługi księgowe, podatkowe i prawne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych.
 • Państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym, Administrator nie przekaże też Państwa danych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.  
 1. Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących, usług weterynaryjnych, farmakologii, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 1. Przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do Swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
 • przeniesienia danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO,
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru (PUODO).  
 1. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania. 
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie – adres: Orka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Czechowice Dziedzice ul. Mazańcowicka 36, NIP: 6521608629, e-mail: biuro@klinikaorka.pl
Aktualności
Program profilaktycznych pakietów weterynaryjnych już w Naszej Przychodni
Skorzystaj z rozłożenia płatności na raty w systemie VetiRaty.
Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego jest bardzo częstym urazem występującym zarówno u psów jak i u kotów. Do zerwanie więzadła dochodzi podczas gwałtownego ruchu i obciążenia stawu kolanowego ze s...
Godziny przyjmowania pacjentów i próbek do badań laboratoryjnych: