Telefon alarmowy

32 215 34 39

603 092 506

Godziny otwarcia:
pon-pt: 800-2000
sobota: 800-1700
niedziela: 1000-1500

RODO – Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

 

  1. Administratorem danych osobowych Orka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Czechowice Dziedzice ul. Mazańcowicka 36, NIP: 6521608629, e-mail: biuro@klinikaorka.pl, tel. +48 32 215 34 39 (dalej: Administrator).

 

  1. Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Państwa podczas wizyty weterynaryjnej: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL.

 

  1. Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celu bezpośrednio związanym ze świadczoną usługą weterynaryjną, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej związanej z diagnozowaniem i leczeniem chorób zwierząt, działaniami profilaktycznymi i rehabilitacyjnymi, a także w związku z realizacją przepisów prawa (np. obserwacje weterynaryjne). Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane w innym celu (np. marketingowym) – poprosimy Państwa o zgodę.

 

  1. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie rozporządzenia RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

w związku z realizacją umowy o usługę weterynaryjną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub

na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub

w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

  1. Państwa dane możemy udostępniać:

 

 

  1. Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących, usług weterynaryjnych, farmakologii, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

  1. Przysługuje Państwu prawo:

 

  1. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

 

  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie – adres: Orka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Czechowice Dziedzice ul. Mazańcowicka 36, NIP: 6521608629, e-mail: biuro@klinikaorka.pl